Studiebesök

De flesta rättegångar vid hovrätten är offentliga.
I vissa mål förekommer det dock att rätten beslutar att rättegången skall hållas inom stängda dörrar.

Större grupper som vill göra studiebesök, t.ex. en skolklass, rekommenderas att kontakta hovrätten i förväg. Ring till växeln 040-35 57 00 och be att få tala med ansvarig för studiebesök.

Att tänka på vid studiebesöket:
Det är inte är tillåtet att störa rättegången genom samtal. Det är inte heller tillåtet att fotografera eller göra ljudinspelningar i rättssalen. För att inte rättegången skall störas bör gruppen lämna salen i anslutning till en paus i rättegången eller i samband med rättegångens slut.

Förtäring av dryck, godis med mera under rättegången är inte tillåtet.

Uppdaterad
2019-03-21