Besök på skolor

Våra domare besöker gärna skolor för att hålla en föreläsning om domstolarnas verksamhet och rättsstaten.

I föreläsningen ingår bland annat:

  • Domares oberoende och självständighet
  • Hur styr lagarna domstolarna?
  • Några grundläggande rättsprinciper
  • Medborgares rättigheter och skyldigheter
  • Hur går en rättegång till?
  • Hur blir man domare och hur är det att arbeta som domare?

Under hösten 2023 har hovrätten erbjudit skolbesök hos gymnasieskolor i Malmö. Erbjudandet kommer att utökas till fler gymnasieskolor i Skåne och även SFI-utbildningar.

Boka ett besök

Är du lärare och vill boka in ett besök från hovrätten? Kontakta Emma Regnér, 040-35 57 23 eller Christina Söderbäck Hedén, 040-35 57 65. Det går också bra att skicka e-post.

Uppdaterad
2024-04-05