Samarbete med lärarutbildning

Hovrätten håller föreläsningar och seminarier för de elever som går lärarutbildningen på Malmö universitet.

Genom att ge de framtida lärarna en så bra grund som möjligt tror vi att deras kommande elever också får bättre förutsättningar för att förstå domstolens roll.

Uppdaterad
2024-04-05