Utbildningsfilmer

Hovrätten kommer att spela in ett antal filmer om olika ämnen som berör domstolen, rättsstaten och demokrati. Filmerna är tänkta att kunna användas i undervisning eller för den som på egen hand vill lära sig mer.

Filmerna publiceras på denna sida efterhand som de blir klara.

Del 1 – en introduktion till domstolsväsendet

Filmen innehåller en kort beskrivning av vilka domstolar vi har i Sverige och några av de viktigaste grundprinciper domstolen följer.

Del 2 – Juristers roller i domstolen

I detta avsnitt förklaras de roller domare, åklagare och advokater har i domstolen.

Uppdaterad
2024-04-05