Byta bostad

Du får byta din bostad mot en annan om hyresvärden går med på det eller om hyresnämnden lämnar tillstånd till det.

Du som är hyresgäst har rätt att byta bostad

 • om du uppfyller förutsättningarna i lagen och
 • när du har ett löpande förstahandskontrakt.

Om din hyresvärd inte går med på bytet, kan du söka tillstånd hos hyresnämnden, som då prövar frågan. 

Du kan bara byta hyresrätt mot hyresrätt.

För att få byta bostad måste både du och den du ska byta med ha tillstånd av era hyresvärdar. Får ni inte det måste var och en söka och få tillstånd av hyresnämnden.

Då kan hyresnämnden ge tillstånd till bostadsbyte

Du kan få tillstånd av hyresnämnden att byta bostad om samtliga dessa förutsättningar är uppfyllda:

 • Du har ”beaktansvärda skäl” att byta, till exempel om du behöver en större bostad, en med lägre hyra eller en bostad som ligger närmare arbetet. 
 • Bytet kan ske ”utan påtaglig olägenhet” för hyresvärden. Det vill säga den som byter till sig din bostad ska vara skötsam och kunna betala hyran.
 • Inga andra särskilda skäl talar emot bytet.

Hyresnämnden lämnar inte tillstånd till byte om det finns anledning att tro att någon som deltagit i bytet begärt, avtalat om eller mottagit ersättning.

Om någon av bytesparterna bott kortare tid än ett år vid tidpunkten för ansökan ska tillstånd ges endast om det finns synnerliga skäl.

Undantag från rätten att byta bostadslägenhet

Situationer när hyresnämnden inte kan pröva ett byte:

 • Du hyr bostaden i andra hand.
 • Du hyr en del av någons bostad, det vill säga är inneboende.
 • Du hyr ett enfamiljshus av någon som hyr ut det tillfälligt.
 • Du hyr en lägenhet i ett tvåfamiljshus.
 • Du hyr en bostadsrättslägenhet.
 • Du hyr ett möblerat rum och uthyrningen varat kortare än nio månader i följd.
 • Du hyr en bostad för fritidsändamål och uthyrningen har varat kortare än nio månader i följd.

Vid upprepade byten

Om du vill byta en lägenhet som du en gång redan har fått i byte, så kallat upprepat byte, måste du ha starkare skäl om det nya bytet sker inom ett år från det första bytet.

Vid triangel- och kedjebyten

Även så kallade triangelbyten och andra kedjebyten räknas som byten. Samma förutsättningar för byte gäller även för dessa byten.

Ansök om att byta bostad

Efter att du har ansökt om tillstånd tar nämnden ställning till om ett lägenhetsbyte ska tillåtas eller inte. Hyresnämnden lämnar inte några förhandsbesked.

Uppdaterad
2022-10-28