Frågor och svar

Hur snart kan ett byte av bostad ske?

Om du har fått hyresnämndens tillstånd att byta kan du byta genast. Men den eller de du ska byta med måste också ha fått hyresvärdens samtycke eller hyresnämndens tillstånd.

Påverkas bytesrätten av att fastigheten ombildas från hyresrätt till bostadsrätt?

De hyresgäster som finns kvar efter ombildningen har samma rätt att byta som de hade innan bostadsrättsföreningen tog över fastigheten. Ombildningen påverkar alltså inte bytesrätten.

Vilka möjligheter har jag att byta en lägenhet med kooperativ hyresrätt?

En kooperativ hyresgäst har samma möjlighet att byta sin hyresrätt som en vanlig hyresgäst. Om den kooperativa hyresrättsföreningen inte går med på bostadsbytet, kan hyresgästen låta hyresnämnden pröva tillståndsfrågan.

Även när den kooperativa hyresrättsföreningen inte äger fastigheten utan i stället hyr de lägenheter som den i sin tur upplåter till sina medlemmar, räknas den kooperativa hyresgästen som förstahandshyresgäst. Detta gäller även när någon som inte är medlem hyr en lägenhet av föreningen.

Den kooperativa hyresrättsföreningen kan inte inskränka bytesrätten genom stadgeföreskrifter.

Kan jag byta lägenhet även när bostadsmarknaden är i balans?

Din möjlighet att byta till dig en bostad är begränsad när det finns lediga bostäder som du kan hyra eller köpa utan att behöva lämna din lägenhet i byte. Det vill säga när bostadsmarknaden är i balans. Det gäller även vid byte till bostadsrätt eller till en- eller tvåfamiljshus.

Men om du på grund av sjukdom eller funktionsnedsättning har behov av en speciellt anpassad bostad, kan du ha beaktansvärda skäl att byta även när bostadsmarknaden är i balans.

Hur räknas tiden om sammanboendet pågått i flera lägenheter i följd?

Om hyresgästen och den närstående har bott ihop i flera lägenheter i följd, påverkar det normalt inte bedömningen av hur länge sammanboendet har varat. I alla fall inte om de har bott ihop utan avbrott. Hyresnämnden tar från fall till fall ställning till hur ett kortare eller längre avbrott ska påverka bedömningen.

Vad har det för betydelse att den som ska ta över har avbrutit sammanboendet en tid?

Tillfälliga avbrott i sammanboendet, till exempel för studier, behöver inte innebära att tiden före avbrottet inte räknas in när hyresnämnden bedömer hur länge sammanboendet sammanlagt har pågått.

Kan man överlåta en övernattningslägenhet?

Ibland kan en hyresgästs arbets- eller familjesituation vara sådan att han eller hon behöver komplettera sitt boende med ytterligare en lägenhet. Om hyresgästen har haft så stort behov av komplementlägenheten att han eller hon normalt utnyttjat den två till tre gånger i veckan, kan hyresgästen ha möjlighet att överlåta den.

Den som ska ta över lägenheten måste ha sammanbott med hyresgästen i komplementlägenheten och ska fortfarande bo kvar när hyresnämnden prövar ärendet. I övrigt gäller samma förutsättningar för varaktighet, släktskap och skötsamhet som vid överlåtelse av en huvudsaklig bostad.