Överlåta lokal

Om du ska överlåta din verksamhet kan du under vissa förutsättningar också få överlåta hyresrätten till din lokal till den som ska överta verksamheten. Om hyresvärden inte går med på det kan du ansöka om tillstånd hos hyresnämnden.

När du kan få tillstånd att överlåta din lokal 

Du kan få tillstånd att överlåta din lokal om:

  • den används för förvärvsverksamhet, det vill säga verksamheten ska ha som syfte att ge ekonomiskt utbyte. Det får inte vara fråga om ideell eller konstnärlig verksamhet,
  • du överlåter lokalen till den som ska överta verksamheten,
  • hyresvärden inte har någon befogad anledning att säga nej och
  • den som tar över lokalen kan godtas som hyresgäst. Särskild vikt läggs vid om hon eller han kan betala hyran.

Ibland krävs synnerliga skäl

Om du hyrt lokalen kortare tid än tre år krävs synnerliga skäl. Synnerliga skäl är om du på grund av sjukdom, dödsfall eller annan särskild händelse inte kan driva verksamheten vidare.

Ansök om att överlåta lokal

Efter att du har ansökt om tillstånd tar nämnden ställning till om en överlåtelse ska tillåtas eller inte. Hyresnämnden kan inte lämna några förhandsbesked och inte heller lämna någon generell rätt till överlåtelse.

Uppdaterad
2022-10-28