Frågor och svar

Ett åtgärdsföreläggande är ett beslut som hyresnämnden tar. Det innebär att hyresvärden inom en viss tid måste åtgärda en brist i bostaden eller i de gemensamma utrymmena i fastigheten.

 

Ett upprustningsföreläggande är ett beslut som hyresnämnden fattar. Det innebär att fastighetsägaren måste göra det som krävs för att bostaden ska uppnå lägsta godtagbara standard.