Hyres- och arrendenämnden i Umeå

Hyres- och arrendenämnden i Umeå fungerar ungefär som en domstol för vissa tvister som gäller hyra, bostadsrätt och arrende. Vi medlar även mellan parter i sådana tvister. Eftersom vi fungerar som en domstol är det viktigt att vår opartiskhet och objektivitet inte ska kunna ifrågasättas. Därför kan vi inte lämna råd till dem som kontaktar oss, eller på förhand lämna besked om hur vi anser att en viss rättslig fråga ska besvaras. Vill man få sådan hjälp måste man istället vända sig någon annanstans. T.ex. genom att anlita en egen jurist. Vad vi däremot kan svara på är exempelvis hur man gör en ansökan till hyres- eller arrendenämnden och frågor som liknar denna. Hyres- och arrendenämnden i Umeå ansvarar för Västerbottens och Norrbottens län.

Telefon, växel
090-17 21 90
Besöksadress
Nygatan 45, 903 30 Umeå
Postadress
Box 324, 901 07 Umeå
Leveransadress
Nygatan 45, 903 30 Umeå
Öppettider och kontakt