Frågor och svar

Även om andrahandshyresgästen har bott en längre tid i lägenheten har han eller hon inte rätt att ta över förstahandskontraktet.

Detta är bara möjligt när förstahandshyresgästens avtal har upphört och fastighetsägaren frivilligt väljer att teckna avtal med just den som har hyrt lägenheten i andra hand.

Reglerna om andrahandsuthyrning finns i 12 kap. 39-40 §§ jordabalken och i 7 kap. 10-11 §§ bostadsrättslagen.

Reglerna om uthyrning till inneboende finns i 41 § 12 kap. jordabalken och i 7 kap. 8 § bostadsrättslagen.