Logotyp, färg och typografi

Sveriges Domstolars logotyper, färger, former och typografi är de viktiga beståndsdelarna i vår visuella identitet. Följande riktlinjer gäller för att uppehålla en hög igenkänning och tydlig avsändare där domstolen eller Sveriges Domstolar görs synlig.

Visuell identitet exempel färg, form, typografi

Sveriges Domstolar med stort D

Sveriges Domstolar är den gemensamma benämningen på landets allmänna domstolar, allmänna förvaltningsdomstolar, hyres- och arrendenämnder, Rättshjälpsmyndigheten och Domstolsverket. Vi skriver alltid Sveriges Domstolar med inledande versal i båda orden i löpande text.
Om vi enbart avser domstolarna (allmänna domstolar, allmänna förvaltningsdomstolar samt hyres- och arrendenämnder) skriver vi "domstolarna" i löpande text.

Logotyperna

Vi skickar dig logotyperna

Logotyperna i dess varianter och filformat tillhandahålls av din kontakt på domstolen eller Domstolsverkets kommunikationsavdelning genom formuläret nedan. I maj 2019 förfinades alla logotypbilder så se till att du har de aktuella när du skapar underlag.

Domstolens logotyp

Logotypen ska finnas med i all kommunikation från domstolen. Domstolens logotyp är i färg mot, om möjligt, helt vit bakgrund.

Förvaltningsrätten i Göteborgs logotyp
Förvaltningsrätten i Göteborgs logotyp med Sveriges Domstolars vapenbild, svärdet och balansvågen. Centrerad respektive vänsterställd variant.
Lycksele tingsrätts webbplats
Logotypen vänsterställd i sidhuvud såsom här på webbplatsen.
Lycksele tingsrätt exempel facebook
För sociala medier där utrymmet är begränsat används en speciell logotypbild med endast vapenbilden.

Utifrån tekniska och ekonomiska begränsning förekommer logotypen i svart i följande undantag.

Sidhuvudet från en dom med logotypen i speciellt svart utförande
Speciell logotypbild används på domar och beslut, endast Sveriges Domstolars vapenbild i svart.
Lycksele tingsrätt som avsändare
På kuvert finns logotypen i sin helhet men i svart utförande.

Sveriges Domstolars logotyp

För gemensamt material, där många eller alla domstolar är avsändare används Sveriges Domstolars logotyp. Den är vit och används primärt med vår mörkblå basfärg som bakgrund.

Sveriges Domstolars logotyp i vitt mot mörkblå bakgrund
Sveriges Domstolars logotyp i sidhuvudet på webbplatsen
Vänsterställd variant för placering i sidhuvud (här på webbplatsen domstol.se)
Sveriges Domstolars exempel linkedin inlägg
För sociala medier där utrymmet är begränsat används en speciell logotypbild med endast vapenbilden.

Ta väl hand om logotyperna

Logotyperna är Sveriges Domstolars identitetssymboler och har till uppgift att visa avsändaren på kommunikationen från domstol. Ta därför väl hand om dem genom att visa dem på ett tydligt och läsbart sätt! 

Får ej förändras

Logotyperna finns i sina givna varianter och ska användas i enlighet med dessa riktlinjer. Logotyperna ska användas i sin helhet (bilderna får ej beskäras) och får inte förändras i något avseende.

En logotyp består av Sveriges Domstolars heraldiska vapen OCH texten i givna proportioner.

Utgångspunkter för placering

På liggande format placerar vi den vänsterställda logotypen i övre eller nedre vänster hörn, beroende på resterande objekt. På stående format använder vi den centrerade logotypen.

Frizon

Logotypen blir tydligast om det finns tillräckligt mycket tomt område runt den. Det ska därför alltid finnas en frizon runt logotypen där inga andra element får ligga. Frizonen motsvarar höjden på skölden i det vapenbilden. Samma avstånd gäller till ytterkanten på det material där logotypen ska placeras. Riktlinjerna för placering gäller både för digitala och tryckta enheter.

Placering och frizon
Placering och frizon

Logotyp på engelska eller andra språk

Sveriges Domstolars logotyper finns endast på svenska och används därför även i internationella sammanhang. Ofta finns det möjlighet att förtydliga avsändarens namn i aktuellt språk i närliggande text så att avsändaren blir tydlig. Om det i något fall inte är möjligt översätts namnet och skrivs under logotypen enligt följande med frizonen (halva vapensköldens höjd) emellan.

I cermoniella sammanhang

Sveriges Domstolars logotyp i färg används endast i cermoniella sammanhang såsom på Sveriges Domstolars flagga.

Sveriges Domstolars flagga

Färg

Basfärg

Vår basfärg är mörkblå. Blå är en stabil, lugn och trovärdig färg. Basfärgen ska
alltid vara i 100 % styrka.

I vår bas finns också vit och svart, för användning i text och dekor.Mörkblå | Webb: #1c1f66  |  RGB: 28-31-102
CMYK: 100-90-12-25 | PMS 280 U |  NCS S 5040-R70B | RAL 50 22

Accentfärger

Accentfärgerna är inspirerade av Sveriges Domstolars heraldiska vapen och valda för att fungera tillsammans samtidigt som de skapar dynamik. 

 
Rosa | Webb: #ce2981 | RGB: 206-41-129
CMYK: 16-93-6-0 | PMS: 226 U | NCS S 1070-R20B | RAL 4010
 
 
Blå | Webb: #006bc7 | RGB: 0-107-199
CMYK: 87-51-0-0 | PMS 299 U | NCS S 2060-R90B | RAL 5012
 
 
Gul | Webb: #fab834 | RGB: 250-184-52
CMYK: 0-36-92-0 | PMS 122 U | NCS S 1070-Y20R | RAL 1033
 
 
Lila | Webb: #6347c9 | RGB: 99-71-201
CMYK: 73-78-0-2 | PMS 266 U | NCS S 3050-R60B | RAL 4005
 
 
Grå | Webb: #627794 | RGB: 98-119-148
CMYK: 57-38-24-7 | PMS 535 U | NCS S 5005-R80B | RAL 9022
 
 
Grön | Webb: #00856f | RGB: 0-133-111
CMYK: 81-14-64-0 | PMS 3268 U | NCS S 3050-B90G | RAL 6024
 
 
Röd | Webb: #d04438 | RGB: 208-68-56
CMYK: 13-84-78-3 | PMS 1795U | NCS S 1070-Y90R | RAL 3022
 
 
Brun | Webb: #a16a3d | RGB: 161-106-61
CMYK: 28-56-77-23 | PMS 7510 U | NCS S 5020Y-40R | RAL 1036

Accentfärger toning

Accentfärgerna kan vid behov användas i 25% toning, exempelvis som bakgrundsfärg till svart text. Färgkoderna för webb och officeprogrammen blir då enligt följande.

Rosa toning | Webb: #f3c9df | RGB: 243-201-223
Blå toning | Webb: #bfdaf1 | RGB: 191-218-241
Gul toning | Webb: #feedcc | RGB: 254-247-204
Lila toning | Webb: #d8d1f1 | RGB: 216-209-241
Grå toning | Webb: #d8dde4 | RGB: 216-221-228
Grön toning | Webb: #bfe0db | RGB: 191-224-219
Röd toning | Webb: #f3d0cd| RGB: 243-208-205
Brun toning | Webb: #e7dace| RGB: 231-218-206

Så kombinerar vi färger

Vår primära färgkombination är mörkblå tillsammans med någon eller några av accentfärgerna. Vi kan också använda accentfärger för att lyfta information, i ett grafiskt element. Accentfärgerna är framtagna för att fungera tillsammans och med basfärgen. Blanda aldrig till nya kulörer. 

Färgkombinationer tillsammans med basfärgen respektive vit
Färgkombinationer, exempelvis för diagram och infografik

Typografi

Typsnitt

Hur en text är utformad spelar roll för hur läsaren uppfattar ett budskap och hur lätt det är att läsa. En del av igenkänningen för en avsändare ligger i typsnitten.

Open Sans

Basen i vår typografi är Open Sans som har god form och hög läsbarhet. Det fungerar lika bra för digital visning som i tryck. Vi använder Open Sans både för rubriker och kortare brödtexter. Exempelvis är all text på domstol.se i Open Sans.

Open Sans finns i många skärningar eller varianter. Vi använder endast Ligth, Ligth Italic, Regular, Regular Italic och Semibold. Hur dessa används och kombineras styrs av aktuell mall för ändamålet. 

Georgia

För längre brödtexter använder vi Georgia som har ett klassiskt utseende. Vi använder skärningarna Regular, Italic och Bold.

Exempel på hur rubrik och text kan se ut med Sveriges Domstolars typsnitt Open Sans och Georgia

Tänk på kontrasten 

För att texten ska vara tillgänglig och lätt att läsa måste kontrasten mellan bakgrund och text vara hög. Vi använder alltid svart text mot ljus bakgrund eller vit text mot mörk bakgrund. 

Stava och avstava rätt 

Vi skriver alla texter i versalgement utförande. När vi avstavar ord gör vi det med ord som är minst 6 bokstäver. Minst 3 bokstäver ska vara före bindestrecket, minst 2 bokstäver ska vara efter bindestrecket. 

Kerning kan hjälpa läsbarheten 

För dig som använder professionella layoutprogram: Vi använder optisk kerning för att få bra grundsättning av texten. Ibland kan vi behöva knipa texter, alltså minska mellanrummet mellan tecknen. Vi kniper max -10.

Uppdaterad
2021-06-21