Så fungerar bodelning

Att bodela innebär att du och din partner delar upp er egendom mellan er. Tingsrätten kan utse en bodelningsförrättare om ni inte kommer överens.

Bodelning kan göras vid en skilsmässa, när ett samboförhållande upphör, när man fortfarande är gift eller när någon i paret dör. Ni kan själva bodela.

Om bodelningen ska göras vid en skilsmässa är utgångspunkten vilka egendomar ni hade den dag som tingsrätten tog emot er ansökan om äktenskapsskillnad. Gäller det ett samboförhållande är det den dag som samboförhållandet upphörde.

Om ni inte kommer överens kan ni eller någon av er ansöka till tingsrätten om en bodelningsförrättare.

Så startar ni en bodelning

Vi är överens om bodelningen

Om ni är överens om hur egendomen ska delas upp är det ofta tillräckligt för att bodelning ska kunna genomföras. I vissa fall, till exempel om ni äger fastigheter, måste ett avtal skrivas. Ni kan själva skriva ett bodelningsavtal som ska undertecknas av er båda. Ni som vill kan få avtalet registrerat hos Skatteverket. En bodelning som görs medan ni är gifta och inte i samband med skilsmässa ska anmälas till Skatteverket som registrerar anmälan.  

Läs mer om att registrera bodelningsavtal hos Skatteverket

Vi är inte överens om bodelningen

Om ni inte är överens om bodelningen kan ni ansöka till tingsrätten om att få en bodelningsförrättare. Ni kan själva föreslå vem ni vill ska bli bodelningsförrättare eller så föreslår tingsrätten en person. Ofta är det en advokat som får uppdraget.

Domstolen kan även besluta vem av er som ska bo kvar i bostaden tills bodelningen är klar, om någon av er begär det. Den av er som vill bo kvar kan begära rätt till kvarsittning, som det också kallas, i samband med att domstolen hanterar er ansökan om bodelningsförrättare.

Det går även att göra en separat ansökan om rätt till kvarsittning. Det kostar 900 kronor.

Samboskap, äktenskapsförord och dödsfall

Samboskap och bodelning

För dig som är sambo gäller sambolagen. Då är det bara den gemensamma bostaden och det bohag som ni har införskaffat för gemensamt bruk som ska delas upp. Sambor kan ansöka om att tingsrätten ska utse en bodelningsförrättare eller väcka talan om att få ta över en gemensam bostad som inte ska ingå i en bodelning.

För att bodelning ska kunna göras efter ett samboförhållande så måste den av er som vill göra en bodelning meddela den andre det inom ett år från det att förhållandet upphörde. Annars finns det ingen rätt till bodelning och tingsrätten kan då inte utse bodelningsförrättare.

 

Äktenskapsförord och bodelning

Om ni har ett äktenskapsförord där det står vad som gäller för er egendom vid en eventuell skilsmässa, ska det tas hänsyn till det vid bodelningen.

Bodelning vid dödsfall

Vid dödsfall är det en boutredningsman som gör bodelningen innan boutredningen tar vid.

 

Bodelning med hjälp av bodelningsförrättare

Det här gör en bodelningsförrättare

Om ni inte är överens om bodelningen kan ni ansöka till tingsrätten om att få en bodelningsförrättare som gör bodelningen åt er.

Som regel kallar bodelningsförrättaren er till ett möte för att höra om det finns någon möjlighet att hitta gemensamma lösningar. Om det inte går samlar hen in uppgifter om vad som ska vara med i bodelningen och gör sedan en förteckning över alla tillgångar och skulder. Bodelningsförrättaren skriver sedan ett beslut över hur fördelningen ska se ut utifrån egendomens värde.

Vem kan vara bodelningsförrättare?

En bodelningsförrättare är ofta en advokat eller en jurist men det behöver inte vara det.

Kostnad för bodelningsförrättare

En bodelningsförrättare har rätt till betalning för sitt arbete och sina kostnader för uppdraget. Det är ni som ska bodela som gemensamt ska betala bodelningsförrättaren.

Om ni av ekonomiska skäl eller er personliga situation inte kan betala kostnaden går det att ansöka till tingsrätten om ersättningsgaranti. Tingsrätten kan då besluta om att ni får hjälp att betala maximalt fem timmars arbete för bodelningsförrättaren. Det är bara en av er som bodelar som kan få sådan hjälp.

 

Bodelningen kan överklagas

Om någon av er som är inblandade är missnöjd med bodelningsförrättarens bedömning kan beslutet överklagas till tingsrätten. Det kallas att bodelningen klandras. Det måste göras inom 4 veckor från att ni fick del av bodelningen. Om bodelningen inte klandras gäller den efter att den tiden gått ut.

Läs mer om hur du ansöker om bodelningsförrättare

Uppdaterad
2021-06-30