Beställ domar, beslut eller handlingar

Om du vill läsa en dom eller beställa handlingar i ett mål ska du kontakta den domstol som har målet. Du har rätt att vara anonym. Du som är part i ett pågående mål behöver inte beställa, du får handlingarna skickade till dig.

Domstolen gör alltid en sekretessprövning innan en handling lämnas ut.

Ibland kostar det att få ut handlingar. Det beror bland annat på beställningens omfattning och om handlingarna finns elektroniskt, behöver skannas eller kopieras. 

Om du vill vara anonym

Du som vill vara anonym när du beställer allmänna handlingar rekommenderas att besöka domstolen. Saknar du möjlighet att ta dig till domstolen kan du ta kontakt via telefon, eller via brev eller e-post om din adress inte avslöjar din identitet.

Du hämtar dina beställda handlingar på plats och betalar eventuell avgift kontant.

Här beställer du

Mer information

  

E-tjänst: Beställ domar och beslut

Krav för att använda e-tjänsten:

  • Målet ska vara avslutat
  • Du vet målnummer eller
  • Uppgifter om minst en part i målet

Beställ domar, beslut eller handlingar

Beställ genom att kontakta tingsrätten:

Telefon, växel: 036-15 67 00

Besöksadress: Hamngatan 15, 553 16 Jönköping

Postadress: Box 2243, 550 02 Jönköping

Vad kostar det?

Vid beställningar kan avgift tas ut. I dessa fall gör domstolen detta med stöd av Avgiftsförordningen.

Betalning kan ske genom kortbetalning i tingsrättens reception eller genom fakturering. Vid fakturering behöver domstolen fullständigt namn, adress samt personnummer/organisationsnummer.

Pappershandling som lämnas ut på domstolen eller skickas med brev

Papperskopia, 1-9 sidor är gratis

Papperskopia, 10 sidor, 50 kronor

Papperskopia, fler än 10 sidor, 50 kronor + 2 kronor per sida

 

Handling som skickas med e-post

Inskannade handlingar

Elektronisk kopia, 1-9 sidor är gratis

Elektronisk kopia, 10 sidor, 50 kronor

Elektronisk kopia, fler än 10 sidor, 50 kronor + 2 kronor per sida

 

Digitalt upprättade handlingar

Digitalt upprättade handlingar (PDF-filer), 1-9 stycken är gratis

Digitalt upprättade handlingar (PDF-filer), 10 stycken, 50 kronor

Digitalt upprättade handlingar (PDF-filer), fler än 10 stycken, 50 kronor + 2 kronor per sida

 

USB som lämnas ut på domstolen eller skickas med brev

Handlingar

För handlingar som lämnas ut på USB gäller samma avgifter som för handlingar som e-postas (se ovan). Därtill tillkommer en kostnad för USB på 50 kronor.

Ljudinspelningar

För ljudinspelningar som lämnas ut på USB tas det ut en avgift på 120 kronor per USB.

Uppdaterad
2023-01-13