Veckans förhandlingarListan över förhandlingar är preliminär. Angivna tider kan komma att ändras och förhandlingar kan ställas in med kort varsel och andra mål kan tillkomma.

Du som tänker besöka tingsrätten och följa en huvudförhandling bör, samma dag som förhandlingen ska hållas, kontakta domstolen på telefon eller via e-post för att kontrollera att förhandlingen inte blivit inställd.

Vid entrén finns informtionstavor med information om dagens förhandlingar. Där står också i vilken sal respektive förhandling hålls. Det är alltid information på informationstavlan som gäller.

Uppdaterad
2022-01-24