Ansök om företagsrekonstruktion

Här finns en guide som visar hur du ansöker om företagsrekonstruktion. Eftersom en ansökan ska innehålla förslag på en rekonstruktör är det vanligt att den tilltänkta rekonstruktören är med och gör ansökan till tingsrätten.
 1. 1

  Betala ansökningsavgift

  Ansökningsavgiften är 2 800 kronor. Använd vår betaltjänst för att betala ansökningsavgiften. Tingsrätten handlägger inte ansökan förrän avgiften är betald.

 2. 2

  Skriv din ansökan

  Det behövs ingen särskild blankett. En ansökan ska innehålla:

  • En kortfattad redogörelse för företagets ekonomi och orsakerna till betalningssvårigheterna,
  • En borgenärsförteckning,
  • En redogörelse för hur företaget avser att verksamheten ska bedrivas i fortsättningen och en uppgörelse nås med borgenärerna.
  • Ett förslag till rekonstruktör samt behövliga uppgifter om dennes lämplighet för uppdraget.
  • Ansökan ska vara undertecknad av dig som söker eller ditt ombud.
 3. 3

  Bifoga ett registreringsbevis

  Ett registreringsbevis, ej äldre än en månad, ska bifogas ansökan. Registreringsbevis beställer du hos Bolagsverket.

 4. 4

  Skicka in ansökan till rätt tingsrätt

  • Skicka eller lämna ansökan tillsammans med registreringsbevis till tingsrätten.
  • För aktiebolag samt ekonomisk och ideell förening ansöker du hos tingsrätten där styrelsen har sitt säte. För handelsbolag och kommanditbolag ansöker du hos tingsrätten där bolagets förvaltning finns. Om du bedriver näringsverksamhet i annan form kan du kontakta närmaste tingsrätt för att få svar på var ansökan ska ges in.
  • Observera att det är viktigt att du skickar in ansökan till rätt domstol.
Uppdaterad
2019-09-16

Hitta på sidan

Relaterat innehåll