Telefon, växel
036-15 67 00
Myndighetschef
Karin Nacke
Organisationsnummer
202100-2742
Besöksadress
Hamngatan 15, 553 16 Jönköping
Domstolsslag
Allmän domstol
Postadress
Box 2243, 550 02 Jönköping
Geografiskt område (domkrets)
Delar av Jönköpings län: Habo, Jönköping, Mullsjö, Gislaved, Gnosjö, Vaggeryd och Värnamo.
Leveransadress
Hamngatan 15, 553 16 Jönköping
Fotografi av domstolsbyggnaden där Jönköpings tingsrätt, Hyres- och arrendenämnden och Förvaltningsrätten i Jönköping har sin verksamhet.

Öppettider

Måndag–fredag: 08.30–16.00

Telefontid: 08.00-16.00

Postlåda för inkommande post till tingsrätten finns utanför huvudentrén.

Domstolen kommunicerar i första hand genom e-post

Jönköpings tingsrätt strävar efter att arbeta så digitalt som möjligt och därför kommunicerar vi gärna i första hand via e-post där det är lämpligt.

Brev och försändelser som skickas med papperspost

Brev och försändelser i mål och ärenden som skickas med post till Jönköpings tingsrätt ska ställas till Jönköpings tingsrätt. Om du har ett målnummer eller namn på handläggare och väljer att skriva detta på kuvertet ska det skrivas på raden under Jönköpings tingsrätt. Detta för att säkerställa att brevet öppnas och hanteras när det inkommer till domstolen.

Om du väljer att personadressera ett brev (personnamnet för mottagaren skrivet på raden över Jönköpings tingsrätt) kommer brevet att öppnas av adresserad person när den personen är i tjänst och har möjlighet att hantera personadresserad post. Det innebär att det finns en risk att ett brev eller försändelse som är adresserad till en person inte kommer att kunna hanteras med samma skyndsamhet som ett brev eller försändelse ställd till Jönköpings tingsrätt.

Brev ställt till Jönköpings tingsrätt skrivs på följande sätt:

Jönköpings tingsrätt
Att: Namn eller annan uppgift
Box 2243
550 02 Jönköping

Personadresserat brev skriv på följande sätt:

Namn på mottagare
Jönköpings tingsrätt
Box 2243
550 02 Jönköping

Avvikande öppettider

Torsdag 21 september 2023 stänger tingsrätten 10,30

Fredag 22 september 2023 öppnar tingsrätten 14,30

Fredag 4 november 2023 stänger tingsrätten 11,30