Allmän handling och beställning

Information om beställning av allmän handling och eventuella kostnader.

Vid Jönköpings tingsrätt förvaras handlingar i mål som har handlagts vid den egna domstolen.

Vid beställning har tingsrätten möjlighet att söka i tingsrättens målhanteringssystem fem år bakåt i tiden för brottmål respektive tio år bakåt i tiden för tvistemål och konkurser. Vid beställning av äldre handlingar behöver tingsrätten målnummer eller datum när målet avgjordes.

Tingsrätten har skyldighet att lämna ut kopior av allmänna handlingar i pappersform. I vissa fall kan utlämnandet ske i annan form än papperskopior om domstolen finner det lämpligt. Lämplighetsbedömningen som domstolen gör utgör inget beslut och kan därför inte överklagas.

Kostnader vid beställning

Vid beställningar kan avgift tas ut. I dessa fall gör domstolen detta med stöd av Avgiftsförordningen.

Betalning kan ske genom kortbetalning i tingsrättens reception eller genom fakturering. Vid fakturering behöver domstolen fullständigt namn, adress samt personnummer/organisationsnummer.

Pappershandling som lämnas ut på domstolen eller skickas med brev

Papperskopia, 1-9 sidor är gratis

Papperskopia, 10 sidor, 50 kronor

Papperskopia, fler än 10 sidor, 50 kronor + 2 kronor per sida

 

Handling som skickas med e-post

Inskannade handlingar

Elektronisk kopia, 1-9 sidor är gratis

Elektronisk kopia, 10 sidor, 50 kronor

Elektronisk kopia, fler än 10 sidor, 50 kronor + 2 kronor per sida

 

Digitalt upprättade handlingar

Digitalt upprättade handlingar (PDF-filer), 1-9 stycken är gratis

Digitalt upprättade handlingar (PDF-filer), 10 stycken, 50 kronor

Digitalt upprättade handlingar (PDF-filer), fler än 10 stycken, 50 kronor + 2 kronor per sida

 

USB som lämnas ut på domstolen eller skickas med brev

Handlingar

För handlingar som lämnas ut på USB gäller samma avgifter som för handlingar som e-postas (se ovan). Därtill tillkommer en kostnad för USB på 50 kronor.

Ljudinspelningar

För ljudinspelningar som lämnas ut på USB tas det ut en avgift på 120 kronor per USB.

Uppdaterad
2019-05-28