Säkerhetskontroll i domstol

Jönköpings tingsrätt har från och med den 16 september 2019 säkerhetskontroll vid domstolens entré. Säkerhetskontrollen omfattar alla besökare till tingsrätten, förvaltningsrätten och Hyres- och arrendenämnden. Syftet med denna kontroll är att öka tryggheten och säkerheten i våra lokaler.

Vid kontrollen får alla besökare gå igenom en metalldetektorbåge. Dessutom genomsöks alla väskor efter otillåtna föremål. Kontrollen går fortare ju färre föremål du har med dig, undvik därför att ta med större väskor.

Besökare och kallade till tingsrätten uppmanas att komma i god tid till domstolen eftersom det ibland kan bildas kö vid kontrollen.

Följande undantag finns från säkerhetskontrollen:

  • Advokater, åklagare, poliser och ordningsvakter i tjänst är undantagna från säkerhetskontroll mot uppvisande av legitimation.

Den som generellt är undantagen från kontroll måste alltid kunna styrka sin tillhörighet se ovan. Kan man inte det (och man inte känns igen av ordningsvakten) måste man genomgå säkerhetskontrollen.

Övriga som utövar allmän tjänst eller offentligt uppdrag är inte undantagna från säkerhetskontroll. Tolkar och journalister är inte heller undantagna från säkerhetskontrollen.

Särskilda bestämmelser gäller för personal, nämndemän, ledamöter i Hyres- och arrendenämnden, särskilda ledamöter i Förvaltningsrätten och kriminalvårdens transportenhet.

Om du har frågor om säkerhetskontrollen är du välkommen att ställa frågor till personalen i säkerhetskontrollen vid ditt besök i tingsrätten eller maila till jonkopings.tingsratt@dom.se.

Uppdaterad
2019-03-21