Studiebesök

På grund av covid-19 tar Jönköpings tingsrätt inte emot studiebesök. Tag gärna kontakt med oss via e-post i första hand. Besök bara domstolen om du måste, och aldrig om du har förkylningssymptom. Är du kallad till rättegång men är sjuk måste du ta kontakt med oss.

Så här bokar ni ett besök vid en förhandling

1. Kontakta Jönköpings tingsrätt via e-post för att få besked om vilka förhandlingar som kan vara lämpliga för ett studiebesök. Alla förhandlingar vid tingsrätten är vanligtvis öppna för allmänheten, men eftersom förhandlingssalarna är olika stora så varierar antalet åhörarplatser mellan salarna och därmed är det inte möjligt för en större grupp att närvara vid alla förhandlingar. Ordinarie tingsdagar är på tisdagar, onsdagar och torsdagar mellan kl 9-12 och 13.15-16.

2. Vid bokningen ska du lämna uppgifter om önskad tidpunkt för besöket, kontaktperson, skola, årskurs och antal besökare.

3. Det finns material att ta del av här på tingsrättens webbplats. Bland annat kan ni se en film som visar en rättegång från början till slut, vad som händer i rättssalen och få reda på vem som är vem. Detta material hittar du genom att klicka här.

Ni kan också förbereda er genom att beställa det skolmaterial som Sveriges Domstolar tillhandahåller. Det materialet hittar du genom att klicka här.

4. Kontakta gärna tingsrätten dagen innan eller samma morgon för att kontrollera att förhandlingen kommer att hållas. Det händer att förhandlingar ställs in med kort varsel.

5. Kom i god tid till förhandlingen så att ni hittar till rätt sal innan förhandlingen börjar.

6. Om dom inte avkunnas i samband med förhandlingen kan ni be tingsrätten att skicka domen till er när den har meddelats. Ofta är eleverna nyfikna på att veta hur det gick. Ni är också alltid välkomna att kontakta tingsrätten för mer information.

 

Information om ordningsregler för dig som besöker tingsrätten för att följa en förhandling.

  • Tystnad ska råda i salen.
  • Det är inte tillåtet att fotografera eller filma.
  • Det är inte tillåtet att förtära mat eller dryck.
  • Mobiltelefoner ska vara helt avstängda och får inte tas fram under förhandling.

Den som bryter mot ordningsreglerna, eller på något annat sätt stör den allmänna ordningen, kan av rättens ordförande komma att avvisas ur salen.

 

Uppdaterad
2019-03-21