Studiebesök

Det som i dagligt tal brukar kallas rättegång, heter i en domstol oftast huvudförhandling och de är som huvudregel offentliga.

Rätten kan besluta att personer som är under 18 år inte får närvara. Förhandlingar som rör ungdomar, sexualbrott, grovt våld och våld i nära relation är inte lämpliga för skolklasser. Vissa mål är av mycket känslig natur för en enskild person. Sådana mål kan därför hållas helt eller delvis bakom stängda dörrar, och då har allmänheten inte tillträde till rättssalen. Huvudförhandlingar med tilltalade under 18 år sker oftast bakom stängda dörrar.

 

Så här bokar ni ett besök vid en förhandling

1. Kontakta Jönköpings tingsrätt via e-post för att få besked om vilka förhandlingar som kan vara lämpliga för ett studiebesök. Alla förhandlingar vid tingsrätten är vanligtvis öppna för allmänheten, men eftersom förhandlingssalarna är olika stora så varierar antalet åhörarplatser mellan salarna och därmed är det inte möjligt för en större grupp att närvara vid alla förhandlingar. Ordinarie tingsdagar är på tisdagar, onsdagar och torsdagar mellan kl 9-12 och 13.15-16.

2. Vid bokningen ska du lämna uppgifter om önskad tidpunkt för besöket, kontaktperson, skola, årskurs och antal besökare. (med önskad tipunkt avses datum och förmiddag eller eftermiddag då tingsrätten inte kan göra några anpassningar av förhandlingsschema)

3. Det finns material att ta del av här på tingsrättens webbplats. Bland annat kan ni se en film som visar en rättegång från början till slut, vad som händer i rättssalen och få reda på vem som är vem. Detta material hittar du genom att klicka här.

Ni kan också förbereda er genom att beställa det skolmaterial som Sveriges Domstolar tillhandahåller. Det materialet hittar du genom att klicka här.

4. Kontakta gärna tingsrätten dagen innan eller samma morgon för att kontrollera att förhandlingen kommer att hållas. Det händer att förhandlingar ställs in med kort varsel.

5. Kom i god tid till förhandlingen så att ni hittar till rätt sal innan förhandlingen börjar.

6. För att inte förhandlingen inte ska störas bör gruppen komma och gå i anslutning till att en förhandling påbörjas eller avslutas eller i samband med paus.
Vår erfarenhet är att unga besökare helst bör gå på gymnasiet för att kunna tillgodogöra sig studiebesöket.

7. Om dom inte avkunnas i samband med förhandlingen kan ni be tingsrätten att skicka domen till er när den har meddelats. Ofta vill eleverna veta hur det gick och vad domstolen fattade för beslut. Ni är också alltid välkomna att kontakta tingsrätten för mer information.

 

Information om ordningsregler för dig som besöker tingsrätten för att följa en förhandling.

 

Enligt lag är det förbjudet att:

  • fotografera eller filma inne i, eller in i, rättssalen.
  • ha elektronisk utrustning, som till exempel mobiltelefoner, surfplattor eller smarta klockor påslagna i rättssalen.

Utöver detta finns det andra ordningsregler:

  • det är inte tillåtet att störa förhandlingen genom samtal, kommentera vad som sägs eller liknande
  • det är inte tillåtet att förtära mat eller dryck i rättssalen
  • det är inte tillåtet att lämna kvar kläder och andra tillhörigheter i rättssalen under pauser
  • det är en sedvana att ta av mössa/keps i rättssalen

Den som bryter mot ordningsreglerna, eller på något annat sätt stör den allmänna ordningen, kan av rättens ordförande komma att avvisas ur salen.

 

Uppdaterad
2022-02-28