Våra lokaler

Ändamålsenliga och moderna lokaler

Huvudentrén finns på byggnades södra sida vid Munksjöbron.

Domstolsbyggnaden har 14 salar som finns på våningsplan 2 och 3.

 

Uppdaterad
2019-03-21