Säkerhetskontroll

Kalmar tingsrätt har säkerhetskontroll vid domstolens entré.

 

Säkerhetskontrollen omfattar alla besökare till tingsrätten. Syftet med denna kontroll är att öka tryggheten och säkerheten i våra lokaler.

Vid kontrollen får alla besökare gå igenom en metalldetektorbåge. Dessutom genomsöks alla medtagna föremål med röntgen eller för hand. Kontrollen går fortare ju färre föremål du har med dig, undvik därför att ta med större väskor.

Besökare och kallade till tingsrätten uppmanas att komma i god tid till domstolen eftersom det ibland kan bildas kö vid kontrollen.

Säkerhetskontrollen omfattar inte domstolens anställda, nämndemän eller andra som infinner sig i tingsrättens lokaler när de utövar allmän tjänst eller offentliga uppdrag och inte heller advokater.

Den som generellt är undantagen från kontroll måste alltid kunna styrka sin tillhörighet. Kan man inte det (och man inte känns igen av ordningsvakten) måste man genomgå säkerhetskontrollen.

Tolkar är inte undantagna från säkerhetskontrollen.

Om du har frågor om säkerhetskontrollen är du välkommen att ställa frågor till personalen i säkerhetskontrollen vid ditt besök i tingsrätten eller maila till kalmar.tingsratt@dom.se.

Uppdaterad
2023-02-27