Vår verksamhet

Allmänt

Kalmar tingsrätt är en mellanstor domstol. Domsagan omfattar Kalmar, Borgholm, Mörbylånga, Torsås, Nybro, Emmaboda, Hultsfred, Högsby, Mönsterås, Oskarshamn, Vimmerby och Västerviks kommun, dvs samtliga kommuner i Kalmar län.

Tingshuset ligger på Smålandsgatan 28 i Kalmar. Tingsrätten har även tingsställe på Esplanaden 10 i Västervik där vi håller förhandlingar vissa dagar under året.

Organisation

Kalmar tingsrätt har idag ca 50 medarbetare under ledning av en lagman, som är domstolens chef.

Tingsrätten är indelad i två dömande avdelningar, ett målkansli samt en administrativ avdelning.

Varje målavdelning består av fem domare och sex notarier. Båda avdelningarna handlägger brottmål, tvistemål, domstolsärenden och konkursmål.

Målkansliet består av 16 domstolshandläggare och där handläggs brottmål, tvistemål, domstolsärenden och konkursmål.

Den administrativa avdelningen består av nio medarbetare som arbetar med olika arbetsuppgifter såsom reception, säkerhet, arkiv, ekonomi och personal.

Tingsrätten har också en förtursavdelning som handlägger brådskande mål och ärenden.

 

 

 

Uppdaterad
2023-02-27