Vi som jobbar på kammarrätten

Kammarrätten är en arbetsgivare som tar ansvar för och bryr sig om sina medarbetare, som är vår viktigaste resurs. Vår organisation består av medarbetare med olika kompetenser, där var och en är betydelsefull i att upprätthålla rättssäkerhet och hög kvalitet i alla led.

Kammarrätten är en arbetsgivare som tar ansvar för och bryr sig om sina medarbetare, som är vår viktigaste resurs. Vår organisation består av medarbetare med olika kompetenser, där var och en är betydelsefull i att upprätthålla rättssäkerhet och hög kvalitet i alla led.

Kammarrättsfiskal

Våra fiskaler är framtidens domare. De har en självständig roll med mycket ansvar och genomgår en väl genomtänkt praktisk och juridisk utbildning.

Domstolshandläggare

Kammarrättens domstolshandläggare är navet i domstolen. De ser till att för- och efterarbetet i våra mål och ärenden genomförs på ett opartiskt och effektivt sätt. De bidrar också till att alla som kommer i kontakt med kammarrätten får ett gott bemötande.

Kammarrättsråd

Kammarrättens ordinarie domare kallas kammarrättsråd. Att vara domare hos oss innebär att lösa tvister mellan enskilda och myndigheter, bedöma frågor och döma i olika typer av mål. Arbetsfältet är brett och rör mycket av det som förekommer i samhället. Våra kammarrättsråd är även i högsta grad delaktiga i vårt kvalitativa arbete med bemötande, medarbetarskap och digitalisering.

Chefsregistrator och handläggarchef

Vår chefsregistrator och handläggarchef ansvarar för kammarrättens registrering och arkiv samt för kammarrättens domstolshandläggare. Vi ställer höga krav på våra chefer, i enlighet med Sveriges Domstolars chefspolicy, där en viktig del av chefsansvaret är att motivera och leda medarbetarna genom dialog och delaktighet.

Uppdaterad
2020-07-08