Quiz

Här kan du rätta din tipslapp!

Vuxen

 1. Kammarrätten i Jönköping är landets yngsta kammarrätt och har funnits sedan 1977. Göta hovrätt är äldre. När inrättades Göta hovrätt?
  Rätt svar = 1. 1634
 1. Vem stiftar lagar i Sverige?
  Rätt svar = 2. Riksdagen
 1. Vilken titel har högsta chefen för kammarrätten respektive hovrätten?
  Rätt svar = X. President

 2. Det finns sex stycken hovrätter i Sverige. Men hur många kammarrätter finns det?
  Rätt svar = 1. 4
 1. Vad är domstolarnas viktigaste uppgift?
  Rätt svar = 1. Att möjliggöra att alla ska kunna få sitt ärende prövat i en opartisk domstol
 1. Det behövs många medarbetare inom olika yrkesområden för att få arbetet att fungera på våra domstolar. Hur många arbetar sammanlagt i det här huset?
  Rätt svar = X. 165
 1. Hovrätten är en allmän domstol och rättegångsbalken är en central lag. Kammarrätten är en allmän förvaltningsdomstol. Vad heter motsvarande lag för kammarrätten?
  Rätt svar = 2. Förvaltningsprocesslagen
 1. Ungefär hur många mål kom det in till Göta hovrätt respektive Kammarrätten i Jönköping under 2023?
  Rätt svar = X. 5 000 till hovrätten och 4 000 till kammarrätten
 1. Att vara domare är ett stort och ansvarsfullt uppdrag. En domare har grundlagsskyddad anställning och blir utnämnd av?
  Rätt svar = 2. Regeringen

Barn

 1. Vem jobbar på en domstol?
  Rätt svar = 2. Domare
 1. Vad heter staden där Lasse och Maja har sin detektivbyrå?
  Rätt svar = X. Valleby
 1. Vilken bok används mycket på domstolarna?
  Rätt svar = X. Lagboken
 1. Vad heter hunden i familjen Knyckertz?
  Rätt svar = 1. Snuten
 1. Hur många våningar har vårt nya domstolshus?
  Rätt svar = X. 7
 1. Vilken kunglighet var med när det nya domstolshuset invigdes?
  Rätt svar = 2. Prins Daniel
 1. Vad heter poliserna i Pippi Långstrump?
  Rätt svar = 1. Kling och Klang
 1. Vilket ämne måste man studera för att bli domare?
  Rätt svar = 2. Juridik
 1. Vad kallas brottet om man bryter sig in i någons hus och tar saker?
  Rätt svar = X. Inbrottsstöld
Uppdaterad
2024-03-04