Studiebesök – Information om studiebesök och besök vid tingsrätten

Det som i dagligt tal brukar heta rättegång, kallas på en domstol förhandling. Huvudregeln är att förhandlingar vid domstolen är offentliga. Här följer information om bokning av studiebesök och vad som gäller inför, under och efter ett studiebesök vid tingsrätten.

OBS - Med anledning av Covid-19 är alla studiebesök på tingsrätten inställda.

Rättegångar är i regel offentliga, förhandlingar kan dock ske inom stängda dörrar, samt att rätten kan besluta att personer under 18 år inte får närvara. Förhandlingar som rör ungdomar, sexualbrott, grovt våld och våld i närståenderelationer är inte lämpliga för skolklasser.

Det är många skolor och föreningar som vill besöka en förhandling därför är det viktigt att boka besök i förväg. Tingsrättens salar rymmer mellan 8–25 åhörare, varav majoriteten rymmer 10-15 åhörare, varför det är svårt att ta emot större grupper och det därför inte heller möjligt att ta emot flera skolor samtidigt.

De flesta förhandlingar börjar kl. 09.00 respektive kl. 13.00.

Många av tingsrättens förhandlingar blir inställda med kort varsel. Tingsrätten kan därför inte garantera att ni får ta del av en förhandling den dag och tid ni har avtalat.

Information till lärare/gruppledare inför studiebesök på tingsrätten

Observera också att tingsrätten har säkerhetskontroll, och att det underlättar både för oss och för er om eleverna inte har väskor med sig när de kommer till tingsrätten.

För att ni som kommer på föranmälda studiebesök till tingsrätten ska få så stort utbyte av besöket som möjligt har tingsrätten särskilda rutiner vid bokning och mottagande av besökarna. Avsikten är att ni i förväg ska veta vilka mål ni ska lyssna på och kunna förbereda er.

Vår erfarenhet är att unga besökare bör ha fyllt 15 år för att kunna tillgodogöra sig studiebesöket.

Är ni en grupp som vill besöka tingsrätten, exempelvis en skolklass, vill vi gärna ha kontakt med er innan ert besök. Detta för att vi ska kunna anpassa vår planering så att ni får ut så mycket som möjligt av studiebesöket. Telefontid för bokning av studiebesök är 10.00 - 12.00 på telefon 040 - 35 32 80.

Observera att även om ni har meddelat oss att ni kommer på studiebesök, är ni inte garanterade platser på en förhandling eftersom även andra åhörare kan komma dit, såsom anhöriga och massmedia. Tänk också på att det förekommer att rättegångar av olika anledningar ställs in med kort varsel. Vi kan alltså inte ge några garantier för att allt kommer att fungera som planerat även om ni aviserat ert besök i god tid.

Förbered er så här

Ju bättre förberedda ni är, desto mer kommer ni att få ut av ert studiebesök på tingsrätten. Är du gruppledare ser vi gärna att du inför besöket informerar om nedanstående:

  • Det är inte tillåtet att sitta och prata med andra eller kommentera vad som sägs.
  • Mobiltelefonen ska vara avstängd.
  • Det är enligt lag förbjudet att fotografera eller filma i eller in i rättssalen under pågående förhandling.
  • Det är inte tillåtet att lämna kvar kläder och andra tillhörigheter i rättssalen under pauser.
  • Det är inte tillåtet att äta eller dricka under rättegången. Det finns ingen matservering på tingsrätten, däremot finns det flera restauranger i området.

Många som deltar i en rättegång - till exempel vittnen och människor som blivit utsatta för ett brott - är ledsna, rädda och oroliga. Tänk därför på att visa hänsyn vid ert besök genom att hålla en dämpad ljudnivå. Se gärna till att gruppen kommer och går i anslutning till att en förhandling påbörjas eller avslutas, eller i samband med en paus.

Uppdaterad
2021-03-15