Beställ domar, beslut eller handlingar

Om du vill läsa en dom eller beställa handlingar i ett mål ska du kontakta den domstol som har målet. Du har rätt att vara anonym. Du som är part i ett pågående mål behöver inte beställa, du får handlingarna skickade till dig.

Domstolen gör alltid en sekretessprövning innan en handling lämnas ut.

Ibland kostar det att få ut handlingar. Det beror bland annat på beställningens omfattning och om handlingarna finns elektroniskt, behöver skannas eller kopieras. 

Om du vill vara anonym

Du som vill vara anonym när du beställer allmänna handlingar rekommenderas att besöka domstolen. Saknar du möjlighet att ta dig till domstolen kan du ta kontakt via telefon, eller via brev eller e-post om din adress inte avslöjar din identitet.

Du hämtar dina beställda handlingar på plats och betalar eventuell avgift kontant.

Här beställer du

Mer information

    

E-tjänst: Beställ domar och beslut

Krav för att använda e-tjänsten:

  • Målet ska vara avslutat
  • Du vet målnummer eller
  • Uppgifter om minst en part i målet

Beställ domar, beslut eller handlingar

Malmö tingsrätt tar i första hand emot beställningar av kopior av allmänna handlingar via e-post. Lättast beställer du via formuläret nedan.

Vi tar också emot beställningar av allmänna handlingar via telefon eller vanlig post.

Är du part i pågående mål och vill ta del av handlingar i målet ska du vända dig direkt till den avdelning som hanterar målet.

Kontaktuppgifter till arkivet

E-post: arkivtma@dom.se

Brev: Malmö tingsrätt, Arkivet, Box 265, 201 22 Malmö

När får jag handlingarna?

Vi hanterar din beställning skyndsamt, detta innebär normalt sett att du har handlingarna samma dag eller inom någon dag. Vid mer omfattande beställningar kan handläggningen ta längre tid.

Vilka handlingar finns på tingsrätten?

I tingsrättens arkiv förvaras handlingar i avgjorda mål och ärenden från 1991 och framåt. Handlingar från åren 1971-1990 har överlämnats till Malmö stadsarkiv.

Vad kostar det?

Malmö tingsrätt tillämpar Avgiftsförordningen (1992:191) och Domstolsverkets riktlinjer Att ta betalt för allmänna handlingar.

Om vi måste framställa papperskopior eller skanna in handlingarna tas avgift ut för beställningar som omfattar 10 sidor eller mer.

För handlingar som finns tillgängliga i elektroniskt format tas avgift ut för beställningar som omfattar 10 handlingar/separata filer eller fler.

Betalning av avgiften kan ske antingen i tingsrättens recpetion eller via faktura.

Principerna för avgift beskrivs i korthet nedan

E-post

Många handlingar finns lagrade elektroniskt och kan e-postas kostnadsfritt. En avgift tas dock ut för beställningar som omfattar från 10 enskilda handlingar/filer eller fler. Den tionde filen kostar 50 kronor och varje fil därefter kostar 2 kr.

För material som måste skannas in (till exempel undertecknade domar) tas avgift ut om beställningen omfattar tio sidor eller mer. De första nio sidorna är gratis, den tionde sidan kostar 50 kronor och varje sida därutöver kostar 2 kronor.

Papperskopior

Avgift tas ut om handlingen omfattar tio sidor eller mer. De första nio sidorna är gratis, den tionde sidan kostar 50 kronor och varje sida därutöver kostar 2 kronor.

Fax

Avgift tas ut som för papperskopior.

CD/DVD

Avgift tas ut som för e-post plus 10 kronor.

Ljudfiler på CD/DVD

Avgift tas ut med 120 kronor. För ljudfiler tas avgift ut även av parter.

Porto

Eventuell kostnad för porto och postförskott tillkommer.

Uppdaterad
2022-04-07