På sikt kommer i princip alla Mark- och miljööverdomstolens avgöranden under senare år att publiceras här. För tillgång till avgöranden från samtliga år hänvisas till Svea hovrätts arkiv.

Tills vidare publiceras Mark- och miljööverdomstolens avgöranden på domstolens tidigare webbplats.

De avgöranden som anses ha en särskild betydelse som vägledning vid bedömningen av likartade frågor i framtiden läggs in i Mark- och miljööverdomstolens samling av vägledande avgöranden på Sveriges Domstolars hemsida.

Sök på målnummer, ord i sammanfattning eller avgörande.