Mål: M 9234-11

Avgörande

En massiv stenpir i Lule älv ansågs genom sin storlek och konstruktion försämra livsbetingelser för djur- och växter samt medföra privatisering av plats tillgänglig för allmänheten. Fördelen för fastighetsägaren att förtöja båt ansågs begränsad. Ansökan om tillstånd eller lagligförklaring lämnades utan bifall.