Mål: F 5504-12

Avgörande

Klagan över domvilla har avvisats såsom försent framställd.