Mål: M 7995-11

MÖD 2012:59

Vägledande avgörande

Regresstalan rörande ersättning för efterbehandlingskostnader enligt 10 kap 2 och 6 §§ miljöbalken. Även fråga om mark- och miljödomstols behörighet.