Mål: M 9663-12

Avgörande

Mark- och miljööverdomstolen ändrar mark- och miljödomstolens beslut endast i fråga om beloppet avseende rättegångskostnader.