Mål: M 5811-12

Avgörande

Fråga om utdömande av vite för överträdelse av förbud att släppa ut avloppsvatten som inte genomgått längre gående rening än slamavskiljning.