Mål: M 5356-12

Avgörande

Villkor för utsläpp av stoft till luft från oljeeldning vid drift av hetvattenpannan. I första hand har Korsnäs yrkat att villkoret ska formuleras som riktvärde och i andra hand att frågan skjuts upp till avgörande efter prövotid. Bolaget har anfört att det saknas underlag för att fastställa ett slutligt begränsningsvärde för utsläpp av stoft till luft från oljeeldning vid drift av endast hetvattenpannan. MÖD fann inte skäl att ifrågasätta detta påstående och ansåg att frågan om formuleringen av villkoret bör skjutas upp till slutligt avgörande efter prövotid.