Mål: M 7500-12

Avgörande

En flygklubb har inte ansetts ha klagorätt i ett mål som rör en anmälan från verksamhetsutövaren om förändring av utformningen av en rullbana.