Mål: P 6967-12

Avgörande

Fråga om bygglov för mur med påbyggt plank i tomtgräns.