Mål: F 3768-12

Avgörande

LM:s beslut om förrättningskostnader får inte överklagas särskilt.