Mål: M 8885-12

Avgörande

Fåga om skäl förelegat att interimistiskt förbjuda skutknackning och bergkross vid avslutad bergtäkt.