Mål: M 3006-12

Avgörande

Fråga om ersättning för kraftförluster där 1918-års vattenlag ska tillämpas vid den materiella prövningen om ersättningens storlek. Mark- och miljööverdomstolen fann att fråga om ersättning till följd av tillståndsgiven vattenverksamhet är en dispositiv fråga som parterna kunnat träffa förlikning om och att den i parternas avtal angivna skiljeklausulen utgjorde hinder för domstol att pröva ersättningsfrågan.