Mål: F 2307-12

Avgörande

Ersättning vid ledningsrätt har bl.a. bestämts med hänsyn till vissa anpassningskostnader som uppstår vid vägdragning som påverkar rasthage.