Mål: P 8115-12

MÖD 2012:44

Vägledande avgörande

Fråga om kommun haft rätt att avsäga sig huvudmannaskapet för vägnätet inom ett område genom en detaljplan med detta enda syfte.