Mål: P 6270-12

Avgörande

Fråga om vilken fasad som ska vara utgångspunkt för beräkning av ett förråds byggnadshöjd samt om avvikelsen från tillåten byggnadshöjd enligt detaljplan kan sägas vara liten