Mål: F 3598-12

Avgörande

Fråga om ersättning vid fastighetsreglering.