Mål: F 10815-11

MÖD 2012:41

Vägledande avgörande

Fråga om synnerligt men vid upplåtelse enligt anläggningslagen av rätt att använda befintlig väg samt fråga om rättegångskostnader.