Mål: 223-12

Avgörande

Fråga om en byggnad utgör fastighetstillbehör till den fastighet på vilken den är placerad.