Mål: M 9474-11

Avgörande

Fråga om föreläggande enligt miljöbalken. Mark- och miljööverdomstolen har instämt i underrättens bedömning att det inte funnits förutsättningar för att meddela det föreläggande om att vidta åtgärder inom strandskyddsområde som den kommunala nämnden beslutat om. Mark- och miljödomstolens dom har därför fastställts.