Mål: M 4246-12

Avgörande

Fråga om strandskyddsdispens. Uppförande av en brygga har ansetts medföra att strandområdet inte längre skulle uppfattas som allemansrättsligt tillgängligt samt bli ett hinder i vattenområdet. Särskilda skäl för dispens har inte ansetts föreligga.