Mål: M 4628-12

Avgörande

En miljönämnd förelade en fastighetsägare vid vite att undersöka högsta grundvattennivå vid infiltration på fastigheten och innan mätningen redovisa till kommunen hur den avsågs utföras. Vid en telefonkontakt diskuterades mätningen. Sedan mätning utförts utan skriftlig redovisning av mätmetod i förväg, ansökte kommunen om utdömande av vitet. Fastighetsägaren har invänt att han redovisat metoden muntligt. Kommunen har vidgått att redovisning kan ske muntligt men invänt att den avsikten inte framkom vid samtalet. Domstolen fann att i avsaknad på närmare utredning om vad som framkommit vid samtalet får fastighetsägarens uppgifter godtas och vite inte dömas ut.