Mål: M 9236-11

Avgörande

En stenpir i Lule älv som byggts utan tillstånd eller lagligförklaring (se mål M 9234-11) ska rivas enligt föreläggande. Tiden för fullgörandet har bestämts till ett år efter det att domen i tillståndsmålet vunnit laga kraft.