Mål: P 3242-12

MÖD 2012:42

Vägledande avgörande

Kommunens beslut att anta detaljplan upphävs eftersom enkelt planförfarande inte borde ha tillämpats.