Mål: P 10254-11

Avgörande

Detaljplanen har bl.a. inte bedömts medverka till att en miljökvalitetsnorm överskrids och har därför fastställts.